Wow3minimin’s Blog

Just another WordPress.com weblog

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ May 14, 2009


    โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ
    1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
    2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)
    3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)
    4.) หน่วยความจำ (Memory

1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล(Process Unit) เพื่อทำการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอล (หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง อุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่ คีย์บอร์ด (keyboard) 
  เมาส์ (mouse) สแกนเนอร์ (scanner) อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan) 
ไมโครโฟน(microphone)

2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก ส่วนรับข้อมูล(Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)

หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่นเครื่องพิมพ์ภาพ จอภาพ เครื่องฉายภาพ

4.) หน่วยความจำ (Memory

หน่วยความจำ (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและหน่วยความจำถาวร
    – หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง

– หน่วยความจำถาวรหรือ หน่วยความจำหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง

Advertisements
 

การ Format ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ C และการติดตั้ง Window XP

การ Format ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ C และการติดตั้ง Window XP
1. ทำการ  Back-up ข้อมูล จากไดร์ฟ C ไปไว้ที่ ไดร์ฟ D
 โดยไปที่ My computer >> C:\ >> Documents and Settings >>Administrator ทำการ ก๊อปปี้ ที่โฟลเดอร์ Desktop และ My Document เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลที่สำคัญเอาไว้เนื่องจาก เราต้องทำการ Format ไดร์ฟ C
2. เตรียมแผ่น Window XP, Driver, Microsoft office, Antivirus และโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้
3.ใส่แผ่น Window XP เนื่องจากเราต้องการ Boot จากแผ่น CD-ROM
4. โปรแกรมจะเข้าสู้หน้า Dos แล้วทำขั้นตอนแล้วลบไดร์ฟ C ออก
5. ทำการติดตั้ง Window XP จากแผ่น CD-ROM เพื่อต้องการเรียกใช้ Application programs ต่างๆ ของ Program file จากไดร์ฟ C ให้เสร็จเรียบร้อย
6. ใส่แผ่น Driver ของรุ่นและยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์แบบมากขึ้น เช่น Ethernet, Audio, VGA Card ให้เสร็จเรียบร้อย
7. เมื่อทำการติดตั้งแล้วเราต้องเข้าไป Update โปรมแรมที่ติดตั้งลงไป โดยที่ คลิกขวาที่
My computer เลือก Properties จะปรากฏหน้าต่าง System Properties เลือก Hardware เลือก Device Manager จะเห็นว่าเครื่องจะหาโปรมแกรมที่ติดตั้งลงไปยังไม่เจอซึ่งจะเห็นเป็นเครื่องหมายคำถามสีเหลือง ให้คลิกขวาที่เครื่องหมายสีเหลืองแล้วเลือก Update โปรแกรมจะทำการ Updateให้เพื่อพร้อมที่จะใช้งาน
8. ลงโปรมแกรมเพิ่ม เช่น Microsoft Office, Antivirus, Adobe reader, Adobe flash, IE, Fire Fox
โปรมแรมแปลภาษา, โปรแกรมบีบอัดข้อมูล, โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง และอื่นที่ต้องการ
9. การติดตั้งภาษา เมื่อเราลืมติดตั้งภาษาในตอนที่เราลง Window XP จากหน้า Dos ให้เราไปที่ Start เลือก Control Panel เลือกไอคอนที่ชื่อ Regional and language option ดับเบิ้ลคลิกเข้าไป เลือก Regional option กดที่ dropdown list เพื่อเลือกค่าเป็น Thai และ Location ด้านล่าง กดที่ dropdown list เลือกค่าเป็น Thailand แล้วกด Applyให้เรียบร้อย ถัดไปเลือกที่ language คลิกเลือกช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งสองช่องให้เป็นเครื่องหมายถูกเพื่อทำการ Install File ภาษา แล้วกด Applyให้เรียบร้อย และสุดท้ายเลือกที่ Advanced กดที่ dropdown list เพื่อเลือกค่าเป็น Thai ด้านล่างตรง Code page Conversation tables ให้เลือกหาแล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่องสี่เหลี่ยมหน้า ชื่อ10021 [MCA-Thai] แล้วกด Applyให้เรียบร้อย

 

 

การแบ่งพาร์ทิช่ัน May 12, 2009

Filed under: การแบ่งพาทิชั่น — wow3minimin @ 7:04 am

การแบ่งพาร์ทิช่ัน คือ การแบ่งส่วนฮาร์ดดิสออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามขนาดที่เราต้องการ ก่อนขั้นตอนการฟอร์แมต
เพื่อกำหนดให้ใช้งานได้ในแต่ละ Drive โดยจะทำให้เครื่องของเรามีไดร์ฟ D และ E เพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงแค่ไดร์ฟ Cเท่านั้น

การแบ่งพาร์ติชั่นเรา จะแบ่งออกตามชนิดของ FAT ต่าง ๆ ได้ดังนี้
FAT 32 >> เป็นการจัดพาร์ทิชั่นที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีความจุของฮาร์ดดิสก์มาก แต่ไม่สนับสนุนการบีบอัดข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล และไม่มี Feature ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
NTFS  >> เป็นการจัดพาร์ติชั่นสำหรับ Windows NT และ XP มีความสามารถในการบีบอัดข้อมูล ให้ได้พื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น มีความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแต่ละคน ว่าให้ใครเข้าถึงข้อมูลไฟล์ไหนได้บ้าง แล้วสามารถอ่านได้อย่างเดียวหรือ แก้ไขได้ด้วย
มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลได้NTFS สามารถรองรับขนาดของไฟล์และพาร์ติชันได้ใหญ่กว่า แบบ FAT

ข้อดีของการแบ่งพาทิชั่น
1.ง่ายต่อการ แยกแบ่งหมวดหมู่ จำแนก ไฟล์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
2.เวลาอยากจะ format ไดร์อีกไดร์หนึ่งก็สามารถย้ายไฟล์สำคัญไฟฝากใว้อีกไดร์ เพื่อ format แล้วก็ย้ายกลับมาอีกที
3.เป็นการป้องกันข้อมูลจากไวรัส เนื่องจาก ส่วนมากแล้วคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น2 ไดร์  C กับ D ไดร์C จะมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆที่ต้องใช้งานอยู่และเสี่ยงต่อการติดไวรัสเอามากๆ ซึ่งส่วนมากแล้วไวรัสก็มาจากC:\WINDOWS\system32นั่นเอง ส่วนไดร์ D เราก็จะเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆที่สำคัญของเรา

 

ประวัติผู้เขียน

Filed under: เกี่ยวกับผู้เขียน — wow3minimin @ 5:16 am

'งิงิ

 ชื่อ มิน จร้า..

กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ติดต่อ มิน ได้ที่ >>  baby_sotf@windowslive.com